Over de GHK

Wat betekent het voor ons om mensen van Goede Herder Kerk te zijn? Kerk zijn betekent: ménsen die samenkomen. Daarbij komen we niet zomaar samen; we zijn samen in de naam van Jezus.
 
Mensen die op de bus wachten, staan in de rij, maar komen niet samen. Je bent samen als gezin, familie of volk. Het woord staat symbool voor gemeenschap. De mensen van de eerste kerk kwamen na Pinksteren samen, omdat ze geraakt waren door Gods Geest. Samen verlangden ze ernaar om nog meer van Jezus te horen, om samen het leven te delen.
 
Natuurlijk is het prachtig wanneer een groep van honderd mensen samenkomt. Maar twee of drie is al genoeg om echt sámen te zijn. Er bestaat een verschil tussen ‘samen zijn’ en ‘samen zijn in de naam van Jezus’. Zelfs als je samen in een kerkgebouw zou gaan zitten, ben je niet automatisch samen in de naam van Jezus. Het gaat echt om meer. Het gaat om een samenzijn dat gericht is op de aanwezigheid van Jezus. Naam van God betekent: de Aanwezige. Jahweh, dé naam van de HEER, die wij vertalen met HEER, betekent: Ik ben er, Ik ben erbij.
 
Waar mensen samenkomen en zich heel bewust met hart en ziel richten op de naam van Jezus, daar is Hij in hun midden. Gods Geest is in hun midden. En daar is de ‘kerk’, ook de Goede Herder Kerk.

Dit kerkelijke seizoen zullen we vooral stilstaan bij het gebed en het bidden. Wat betekent het gebed voor ons als gemeente en voor ons persoonlijk. Tijdens diensten en samenkomsten als gemeenteavond en Bijbelkringen zal dit thema besproken en beoefend (!) worden.
We ervaren het als een voorrecht om samen, in de naam van Jezus, op reis te gaan met elkaar vanuit het geloof en vertrouwen dat de Heer met ons meegaat, altijd weer.
 
We hopen en bidden dat we samen de passie hebben om binnen onze mogelijkheden en financiële ruimte, om verder te mogen bouwen aan Gods Kerk.